Ông Vũ Minh Tuân, Phó Chánh Thanh tra TP Hải Phòng vừa công bố quyết định thanh tra chấp hành chính sách pháp luật về thuế, phí, lệ phí tại Chi cục Thuế huyện Kiến Thụy và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thanh tra chap hanh chinh sach phap luat ve thue, phi, le phi - Anh 1

Phó Chánh Thanh tra Vũ Minh Tuân công bố quyết định thanh tra tại cơ sở

Đoàn thanh tra do ông Lê Văn Sở, Trưởng phòng Nghiệp vụ 5 làm trưởng đoàn.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày công bố (không kể ngày nghỉ), đoàn có nhiệm vụ đánh giá đúng ưu, khuyết điểm trong việc chấp hành các chính sách pháp luật về thuế, phí, lệ phí, của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, niên độ từ 2013 - 2015.

Qua đó, đề xuất các giải pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm phát hiện qua thanh tra nếu có.

Kim Thành