Phó Chánh Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phan Đăng Thọ vừa ký quyết định thanh tra việc thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) tại BHXH tỉnh, 3 cơ quan BHXH cấp huyện và 10 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Mục đích của cuộc thanh tra nhằm đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật và công tác thu nộp về BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương, từ đó đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, nhược điểm (nếu có).

Chấn chỉnh và hướng dẫn để các đơn vị được thanh tra chấp hành đầy đủ và tốt hơn các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Xử lý, kiến nghị theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách (nếu có).

Thời gian thanh tra từ 15 đến 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra tại BHXH tỉnh Khánh Hòa.

Trọng Tài