Đây là nội dung do Tổng cục thuế nêu tại công văn số 4679/TCT-KTNB gửi tới các Cục thuế địa phương, trong đó nêu rõ 9 dấu hiệu nghi vấn giúp các đơn vị nhận dạng hành vi sai phạm và thành lập tổ chuyên trách ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Tại công văn này, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục thuế, Chi cục thuế địa phương lưu ý các tiêu chí nhận dạng DN có khả năng in, phát hành, bán hóa đơn bất hợp pháp. Bao gồm: các cơ sở mới thành lập nhưng không đóng góp vốn điều lệ theo quy định, đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề, chủ DN đăng ký kinh doanh tại địa phương khác nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; các DN có doanh thu lớn nhưng kho hàng, lực lượng lao động không tương xứng, không có xưởng sản xuất; các DN xin ngừng nghỉ, bỏ kinh doanh, hay có công văn giải thể sau đó xin hoạt động trở lại và thay đổi người đại diện trước pháp luật...

Tổng cục trưởng cũng yêu cầu cơ quan thuế các cấp thành lập Tổ công tác chuyên trách, tiến hành rà soát và đưa danh sách cảnh báo DN có dấu hiệu rủi ro về mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Ngay trong tháng 10/2016, 63 cục thuế địa phương phải lựa chọn tối thiểu 20 DN có rủi ro cao về in, phát hành, mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để tổ chức kiểm tra.

Hương Ly