Tính năng nhận diện khuôn mặt của Alipay cho phép người dùng thanh toán không cần sử dụng NFC hoặc tiền mặt.

Đức Nam