Săn việc chưa bao giờ là một công việc dễ dàng cả, đặc biệt là trong những thời điểm mà công việc đang ngày một khan hiếm.