Ngày 9/10 tại xã Nghi Kim, UBND TP.Vinh tổ chức lễ phát động chiến dịch toàn dân ra quân làm thủy lợi nhân ngày 16/10 và gắn với nạo vét kênh mương thoát nước đô thị.

Thanh pho Vinh phat dong toan dan ra quan lam thuy loi - Anh 1

Ông Lê Sỹ Chiến, Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi năm 2016.

Buổi lễ phát động đã thu hút hàng trăm người dân xã Nghi Kim tham gia nạo vét kênh mương thủy lợi và dọn vệ sinh môi trường tại địa phương. UBND TP.Vinh cũng giao chỉ tiêu cụ thể về khối lượng đào đắp, nạo vét và kiên cố hóa kênh mương nội đồng, nội thị cho 25/25 phường, xã trên địa bàn.

Đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi và chống ngập úng cục bộ hàng năm vào ngày 16/10, nhằm phục vụ tốt cho sản xuất vụ đông 2016 và vụ Đông Xuân 2017, đồng thời chống ngập úng và ô nhiễm môi trường trên địa bàn khối, xóm, khu dân cư.

Thanh pho Vinh phat dong toan dan ra quan lam thuy loi - Anh 2

Người dân xã Nghi Kim tích cực nạo vét kênh mương thủy lợi đoạn qua xóm 1.

Mục tiêu của đợt phát động năm nay nhằm huy động sức dân tập trung nạo vét, tu sửa các công trình kịp thời, phòng chống úng lụt cục bộ trên địa bàn phường, xã. Hoạt động này nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, hình thành tập quán bền vững trong nhân dân về công tác thủy lợi, về tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi trước mỗi vụ sản xuất; phát huy nội lực của mọi tầng lớp nhân dân trong việc xã hội hóa công tác thủy lợi.

Thanh pho Vinh phat dong toan dan ra quan lam thuy loi - Anh 3

Lãnh đạo UBND TP.Vinh tặng giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích cao trong công tác ra quân làm thủy lợi năm 2015.

Sau lễ phát động ở thành phố, 25/25 phường, xã đồng loạt phát động ra quân và tổ chức thực hiện có hiệu quả, duy trì tốt phong trào với khối lượng lớn, chất lượng cao và phát huy tốt nội lực của nhân dân. Huy động nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ.

Quỳnh Lan