NDĐT - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường vừa hoàn thành tính toán chi tiết kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho thành phố Cần Thơ trong khuôn khổ Dự án tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), với sự tài trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)

Theo kịch bản phát thải trung bình, đến cuối thế kỷ này, trên phần lớn diện tích Cần Thơ, so với giá trị trung bình thời kỳ 1980 -1999, nhiệt độ trung bình sẽ tăng khoảng 1,5-2,5 độ C; lượng mưa tăng vào khoảng 5%-7%, đặc biệt, lượng mưa tăng vào các tháng mùa mưa và giảm vào các tháng mùa khô, lượng mưa ngày lớn nhất phổ biến là giảm ở Cần Thơ với mức giảm vào khoảng 20%-30%. Tuy nhiên tồn tại ngày mưa dị thường.

Theo kịch bản trung bình nước biển dâng ở khu vực Cần Thơ đến năm 2050 là khoảng 23 cm đến 27 cm, đến cuối thế kỷ này có thể tăng lên 59 cm đến 75 cm, thấp hơn một chút so với khu vực biển Tây từ Cà Mau đến Kiên Giang.

Thành phố Cần Thơ là địa phương đầu tiên trong cả nước có kịch bản BĐKH, nước biển dâng chi tiết.

Kết quả nghiên cứu trên đã được ông Trần Thục, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường bàn giao cho ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố hôm 22-10-2011 tại thành phố Cần Thơ.

Trước đó, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường cũng đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn chi tiết nội dung và phương pháp sử dụng kịch bản cho 30 cán bộ kỹ thuật của các sở, huyện, quận của thành phố Cần Thơ.