(VOH) - Sáng 17/3, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục Quốc phòng-an ninh năm 2010. Đến dự có đồng chí Lê Minh Trí-Phó Chủ tịch UBND Tp, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh thành phố.

Theo báo cáo Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh thành phố, trong năm 2010, thành phố đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho gần 16.500 người công tác trong ngành giáo dục; 2.500 người lãnh đạo trong khối doanh nghiệp tư nhân và trên 2.300 chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo; Bên cạnh đó cũng đã tổ chức giáo dục quốc phòng-an ninh cho hơn 47.000 sinh viên-học viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp trên địa bàn; Hiện nay đã có 150/150 trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố tổ chức học môn giáo dục quốc phòng-an ninh Ngoài ra, thành phố đã tổ chức giáo dục quốc phòng-an ninh toàn dân bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trong các chương trình quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên Đài Truyền hình và Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố,… Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh thành phố đã đề ra một số giải pháp trọng tâm để tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng-an ninh trong năm 2011, đó là: Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị và Nghị định 116 của Chính phủ về công tác giáo dục quốc phòng-an ninh; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục qua các phương tiện thông tin đại chúng; củng cố, kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh các cấp; triển khai xây dựng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh thành phố với qui mô đào tạo 25.000 sinh viên/năm,... Tại lễ tổng kết, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh thành phố đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 9 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng-an ninh năm 2010./.