(VEN) - Là trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh Kon Tum, TP.Kon Tum đang chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để đạt được mục tiêu này, thành phố đã chủ động tạo sự thông thoáng trong thu hút đầu tư và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển. Phóng viên báo Kinh tế Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Phan Văn Thế - Chủ tịch UBND TP. Kon Tum.

Xin ông cho biết mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP. Kon Tum trong năm 2012?

Trong năm 2012, thành phố tiến hành huy động, khai thác mọi nguồn lực để đầu tư phát triển vùng kinh tế động lực, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 16,8%, nâng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng lên 47,72%, thương mại - dịch vụ lên 38,56%; tập trung khai thác có hiệu quả các quỹ đất, kêu gọi thu hút đầu tư vào các loại hình du lịch, các dự án lớn như khu đô thị Nam cầu Đắk Bla, khu dân cư Hoàng Thành, khu đô thị phía Tây Bắc Duy Tân…; di dời tất cả các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong khu vực nội thành vào khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị; tập trung chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2012 xây dựng thành công 1 xã điểm đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời xây dựng 2 tuyến phố văn minh theo hướng đồng bộ, hài hòa về kết cấu, kiến trúc đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính; đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 10,82% xuống còn 8,88%; thực hiện đề án giãn dân tách hộ đối với các làng đồng bào dân tộc thiểu số nội thành gắn với giải quyết đất ở, đất sản xuất và quy hoạch lại các làng đồng bào thiểu số nội thành thành các điểm du lịch cộng đồng gắn với giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số.

Giải pháp của thành phố nhằm thu hút đầu tư phát triển, tích cực hoàn thành mục tiêu đề ra, thưa ông?

Để phát huy vai trò chủ đạo là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh, tạo cơ hội và môi trường thuận lợi trong thu hút đầu tư phát triển, thành phố sẽ tiến hành đồng bộ các giải pháp nhằm tạo sức mạnh tổng thể trong định hướng phát triển toàn diện, đồng thời chú trọng và ưu tiên các vấn đề gồm:

Thứ nhất, rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Xây dựng và kêu gọi đầu tư phát triển các khu công nghiệp Hòa Bình, Sao Mai, khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh phát triển hệ thống thương mại dịch vụ. Huy động tối đa mọi nguồn lực, nhất là nguồn vốn từ các thành phần kinh tế, đẩy mạnh phương án tạo vốn từ quỹ đất, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư để tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội thành, các công trình phúc lợi công cộng… nhằm thu hút đầu tư vào địa bàn.

Thứ hai, chăm lo xây dựng, phát triển nguồn nhân lực. Chú trọng phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện chính sách ưu tiên trong thu hút lao động có tay nghề cao, cán bộ khoa học và quản lý giỏi. Tổ chức sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” và “một cửa liên thông”. Tiếp tục cải cách hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước.

Thứ tư, tăng cường tiềm lực an ninh quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự xã hội. Phấn đấu đến năm 2015 TP. Kon Tum đủ 70% tiêu chí của đô thị loại II…

TP. Kon Tum có kế hoạch chuẩn bị như thế nào trong dịp kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh cũng như để tổ chức thành công Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 8 khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam diễn ra tại Kon Tum trong năm 2012?

Trong năm 2012, Kon Tum vinh dự trở thành địa phương đăng cai tổ chức Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 8 khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam và Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh. Hiện chúng tôi đang ráo riết chuẩn bị cho hai sự kiện lớn này. Trong đó, TP.Kon Tum tập trung xây dựng và hoàn thiện các công trình trọng điểm chào mừng ngày thành lập tỉnh như: Công viên giọt nước Đăk Bla, đường Trần Phú nối dài, kè chống sạt lở quốc lộ 24, dự án khu dân cư Hoàng Thành giải quyết nhà ở cho người có thu nhập thấp. Xây dựng tuyến phố văn minh Trần Phú, Bà Triệu để tổ chức nhân rộng trên địa bàn. Sáng tác ca khúc về quê hương Kon Tum, dựng phim và tìm hiểu về “Kon Tum - 100 năm xây dựng và phát triển”… Đồng thời, tăng cường giới thiệu tiềm năng của địa phương cũng như các chính sách hỗ trợ đầu tư đến với các nhà đầu tư các nước trong khu vực./.

Xin cảm ơn ông!

Miền Nam thực hiện