Sáng 14/10, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996 - 2016). Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

20 năm qua, với sự chủ động, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Thành phố Hà Nội đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên sát với tình hình thực tiễn và đạt đươc kết quả khá toàn diện, mang tính ổn định, vững chắc. Đến nay, quân dân dự bị thành phố đạt tỷ lệ 8% so với tổng dân số và được quản lý chặt chẽ ở cả ba cấp. Công tác đăng ký, quản lý phương tiện, kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng.

Thanh pho khen thuong 26 tap the co thanh tich xuat sac - Anh 1

Các tập thể được UBND TP khen thưởng (Ảnh Thu Uyên)

Việc tổ chức sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị bảo đảm chất lượng, đạt 98,26% so với chỉ tiêu. Trong đó, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 73,1%, gần đúng đạt 14,93%, tỷ lệ đảng viên đạt 7,4%, đoàn viên đạt 34,25%. 100% quân nhân dự bị được sắp xếp vào các đơn vị đều đạt sức khỏe theo quy định,…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn đã ghi nhận, biểu dương các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị đã có thành tích góp phần quan trọng trong thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên của Thành phố trong những năm qua. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương của Thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên.

Bên cạnh đó, tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của UBND các cấp trong thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên.

Hằng năm, thực hiện tốt công tác động viên, tuyển quân và không ngừng nâng cao chất lượng, đảm bảo sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Đồng thời, sẵn sàng tham gia giải quyết các tình huống liên quan đến quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tại hội nghị, 26 tập thể có thành tích trong thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên đã được UBND TP Hà Nội khen thưởng.

Trần Vũ