Hanoinet - Sở Công Thương vừa chính thức thông báo tới các DN trên địa bàn về việc triển khai kế hoạch của TP hỗ trợ DN xây dựng và phát triển thương hiệu năm 2008.