(CAO) Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sử đổi Hiến pháp 1992, chiều 5-01-2013, Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Thành phố Hồ Chí Minh (gồm các cơ quan: Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, MTTQVN thành phố) đã tiến hành triển khai kế hoạch của Quốc hội.

Theo đó, các nội dung cần lấy ý kiến đóng góp của mọi tầng lấp nhân dân được triển khai bằng nhiều hình thức, sao cho mọi giới, tầng lớp nhân dân đều có thể đóng góp ý kiến sâu sát, chính xác, hiệu quả nhất cho các nội dung mà Dự thảo đưa ra lấy ý kiến. “Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần dân chủ cao nhằm mục đích huy động ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân thành phố cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đạt kết quả cao nhất” – bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi họp