Đây là sân chơi, là nơi giao lưu, học hỏi, quảng bá văn hóa phở của những người làm phở gia truyền, những người kinh doanh phở và những người yêu thích món phở.