Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hạ Long khóa XX vừa họp kỳ thứ 3 (kỳ họp đột xuất) để quyết nghị thay đổi vị trí trụ sở làm việc của cơ quan Đảng, chính quyền thành phố vì sự phát triển đô thị.

Thanh pho Ha Long thay doi vi tri tru so lam viec - Anh 1

Trụ sở cở quan Đảng, chính quyền thành phố Hạ Long hiện ở phường Hồng Gai.

Kỳ họp này có 36 đại biểu HĐND thành phố khóa XX dự họp, nghe Tờ trình về ý nghĩa mục đính việc chuyển đổi địa điểm trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền thành phố, dành quỹ đất có lợi thế du lịch-dịch vụ cho doanh nghiệp, vì mục tiêu mở rộng không gian đô thị và phát triển kinh tế - xã hội lâu dài.

Tờ trình đưa ra 4 phương án vị trí xây dựng trụ sở mới, mỗi nơi có một lợi thế riêng để các vị đại biểu lựa chọn. Theo kết quả bỏ phiếu kín, 100% các vị đại biểu chọn khu vực Cung Văn hóa Thiếu nhi Quảng Ninh để “tái định cư” cơ quan Đảng, chính quyền thành phố Hạ Long.

Thanh pho Ha Long thay doi vi tri tru so lam viec - Anh 2

Trụ sở hiện tại của UBND thành phố Hạ Long có quy mô 4 tầng.

Thanh pho Ha Long thay doi vi tri tru so lam viec - Anh 3

Trụ sở Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Hạ Long là 2 tòa nhà riêng biệt, cách nhau là công trình Trung tâm hội nghị

Thanh pho Ha Long thay doi vi tri tru so lam viec - Anh 4

Cung Văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh là công trình xây dựng đã lâu.

Thanh pho Ha Long thay doi vi tri tru so lam viec - Anh 5

Vị trí Cung Văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh bên hồ Kênh Liêm thuộc phường Bạch Đằng.

Vũ Phong Cầm