Sau khi đi lại một vòng và chắc mẩm salon tóc không có người trông coi, nam thanh niên mở ngăn kéo, lấy trộm điện thoại và tẩu thoát.

Nguồn: Facebook