Ngày 13/3, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức ký Chương trình liên tịch, về việc phối hợp tổ chức các hoạt động của thanh niên tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011- 2016.

Mục đích của việc phối hợp nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi thái độ và hành vi của hội viên, thanh niên và thiếu nhi về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức các hoạt động động viên thanh niên xung kích, đi đầu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu… Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp xây dựng, thực hiện Chương trình thanh niên nông thôn tham gia xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Đẹp; ký cam kết của các cơ sở Hội LHTN Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ dòng sông quê hương; tổ chức các đội thanh niên nông thôn tự quản bảo vệ môi trường, thanh niên xung kích thu gom và xử lý rác và các đội hoặc hợp tác xã thanh niên thu gom rác thải ở nông thôn; thanh niên xung kích, đi đầu bảo vệ Cây Di sản Việt Nam; xây dựng, duy trì và phổ biến các mô hình về thanh niên tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai đơn vị cũng sẽ mở chuyên mục “Thanh niên với môi trường” trên Trang Website của Hội Môi trường Việt Nam và Cổng Thông tin của Trung ương Đoàn. Một số ấn phẩm sẽ được xuất bản như Tài liệu thanh niên với môi trương (lý luận và thực tiễn), Thanh niên với biến đổi khí hậu, Các mô hình và các điển hình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ dòng sông quê hương… Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có trách nhiệm xây dựng đội ngũ “tuyên truyền viên”; phối hợp nghiên cứu, xây dựng hình thức, mô hình và tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật vệ tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thành lập và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các đội “tình nguyện xanh” và đội “thanh niên xung kích”. Hội tổ chức các cuộc thi sáng tạo về các mô hình khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ nguồn nước, xử lý, giảm thiểu và tái sử dụng, tái chế chất thải, sử dụng tiết kiệm năng lượng, phát minh và sử dụng nguồn năng lượng sạch, thân thiên với môi trường; hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động của chương trình “Thanh niên tham gia bảo vệ dòng sông quê hương”, coi đây là trọng tâm trong hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam có trách nhiệm chủ trì tổ chức các cuộc “Đạp xe truyền thông môi trường” của thanh niên và sinh viên và các hoạt động tình nguyện khác; phối hợp tổ chức các hoạt động cao điểm với các hình thức phù hợp vào các dịp tổ chức Tết Trồng cây, các ngày lễ về môi trường quốc tế và quốc gia và các sự kiện khác liên quan đến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hội cũng chủ trì và phối hợp tổ chức Cuộc thi quốc gia “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước” cho lứa tuổi học sinh, các cuộc thi sáng tạo của tuổi trẻ về bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu và về bảo môi trường…/.