Trả thù, xe độc, thủ phạm chính, công dân cứng... là những hình ảnh hài hước nhất trong ngày.

Thanh nien nghich nhat he mat troi - Anh 1

Xe độc.

Thanh nien nghich nhat he mat troi - Anh 2

Anh em chắc sẽ thích tới đây cắt tóc lắm!

Thanh nien nghich nhat he mat troi - Anh 3

Bữa cơm của gia đình đau mắt đỏ.

Thanh nien nghich nhat he mat troi - Anh 4

Thánh mới chăng.

Thanh nien nghich nhat he mat troi - Anh 5

Thủ phạm chính.

Thanh nien nghich nhat he mat troi - Anh 6

Trả thù.

Thanh nien nghich nhat he mat troi - Anh 7

Tránh ra cho bà đi chợ.

Thanh nien nghich nhat he mat troi - Anh 8

Xin cho tôi một vé tuổi thơ.