---Quote (Originally by morning sunlight)---bạn ơi 3t có được không?---End Quote--- Không được đâu bạn ah!

Trích dẫn: Nguyên văn bởi morning sunlight bạn ơi 3t có được không? Không được đâu bạn ah!