---Quote (Originally by miuxinh2011)---mẹ nó bán máy này chưa?---End Quote--- Máy vẫn còn mẹ nó nhé.

mẹ nó bán máy này chưa? Trích dẫn: Nguyên văn bởi miuxinh2011 mẹ nó bán máy này chưa? Máy vẫn còn mẹ nó nhé.