Mình thanh lý xong rồi. Cảm ơn các mẹ đã quan tâm! Nhờ mod đóng giúp topic này lại với ạ. Cảm ơn mod!!!

Mình thanh lý xong rồi. Cảm ơn các mẹ đã quan tâm! Nhờ mod đóng giúp topic này lại với ạ. Cảm ơn mod!!!