Thanh lý gì mà gửi email hoài ko trả lời gì cả

Bạn email mình số điện thoại của bạn và mình sẽ sms bạn địa chỉ nhé. Thanh lý gì mà gửi email hoài ko trả lời gì cả