MÌNH CẦN THANH LÝ 1 COUPON TẠI VICTORIA CẦN THƠ RESORT GIÁ THANH LÝ 220USD/1COUPON. PHIẾU CÓ GIÁ TRỊ 3 NGÀY 2 ĐÊM LIÊN HỆ: 0918 hai chín bảy bảy bảy hai - anh Quí THÔNG TIN THAM KHẢO THÊM ...

MÌNH CẦN THANH LÝ 1 COUPON TẠI VICTORIA CẦN THƠ RESORT GIÁ THANH LÝ 220USD/1COUPON. PHIẾU CÓ GIÁ TRỊ 3 NGÀY 2 ĐÊM LIÊN HỆ: 0918 hai chín bảy bảy bảy hai - anh Quí THÔNG TIN THAM KHẢO THÊM http://www.booking.com/hotel/vn/vict...r_month=2011-3