Muốn bán gấp trong hôm nay, lúc mua vào là 2.4 triệu giờ bán 1.6 triêu. Ai cần liên lạc 0982301084, khu vực thanh nhàn nhé

Muốn bán gấp trong hôm nay, lúc mua vào là 2.4 triệu giờ bán 1.6 triêu. Ai cần liên lạc 0982301084, khu vực thanh nhàn nhé