các mẹ đừng cười và đừng nghĩ em làm đại lý sữa nha, vì lúc nhỏ con em không chịu uống sữa, nên em mua đủ thú loại để xem nó chịu uống loại nào, ai ngờ dư ra tùm lum như vậy đó. Loại similac là số 2 nha các mẹ. Frisolac Gold sô 1 Dt của em: 01264691690

Do hồi đó con em khó uống sữa, nên em mua tùm lum loại sữa về cho con, bây giờ thấy dư ra tùm lum hiệu, em thanh lý cho rộng chỗ. 1. Sữa enfamama A+: 900 gr - giá 250K, date 2/2012. 1 hộp 2. Sữa similac advance IQ plus: 400 gr, giá 150K, date 6/2011.1hộp 3. Sữa frisolac gold: 400 gr giá 150K, date 4/2012, 1hộp. 4. Sữa enfa grow 3: 650 gr (hộp giấy) date 4/2012, giá 170K/hộp, cái ni em còn nhiều. Vì con em đang uống cái ni, nhưng em cũng ham mua nhiều. Ai mua nhiều em tặng 1 hộp giấy bột Ridealac bò bó xôi. Em còn 1 hộp enfa danh cho bé tiêu chảy, con em uống được đúng 1 muỗng (mới uong đây thôi) rồi ko chịu lun, em cũng tặng lun nếu mẹ nào mua dòng sữa enfa grow. Các mẹ thông cảm, vì em có đưa đấu tiên nên cái ji cũng ham hố. các mẹ đừng cười và đừng nghĩ em làm đại lý sữa nha, vì lúc nhỏ con em không chịu uống sữa, nên em mua đủ thú loại để xem nó chịu uống loại nào, ai ngờ dư ra tùm lum như vậy đó. Loại similac là số 2 nha các mẹ. Frisolac Gold sô 1 Dt của em: 01264691690