(Danong.com) Đây là chuyện thật 100% chứ không phải chuyện trong phim. Thành Long vừa khai trương ba tiệm cà phê Jackie Chan’s Cafe.