có thể post hình lên được không bạn?

có thể post hình lên được không bạn?