Giadinh.net - Bộ LĐ,TB&XH vừa ký quyết định thành lập Trường cao đẳng nghề Long An trên cơ sở nâng cấp Trường trung cấp nghề Long An (phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An).

Trường cao đẳng nghề Long An là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trường có nhiệm vụ đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: Cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nghề; Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động; Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật. T.C