Ngày 10-3, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã quyết định phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện Nam Trà My.

Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phát triển cây sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu quý khác; tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc dược liệu cho nhân dân. Tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi trồng, bảo vệ, mở rộng Trại sâm Tắc Ngo hiện có, đảm bảo phát triển nhanh về số lượng, chất lượng giống sâm quý này.

TẤN THÀNH