(VOV) - Sáng 2/7 tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng tổ chức ra mắt Tổng công ty Xăng dầu Quân đội.

Công ty Xăng dầu Quân đội, tiền thân là xưởng MX 315, được thành lập ngày 30/9/1965. Năm 2008, Công ty Xăng dầu Quân đội được Chính phủ quyết định chuyển đổi thành Tổng Công ty xăng dầu Quân đội theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con. Công ty mẹ là doanh nghiệp Quốc phòng – an ninh toàn bộ vốn Nhà nước, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Sau khi được thành lập, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội tập trung kinh doanh trên bốn lĩnh vực, với cơ cấu tổ chức đa loại hình doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc và quốc tế. Đó là: Trực tiếp nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu phục vụ quốc phòng, phát triển kinh tế dân sinh; Nhập khẩu, sản xuất, sửa chữa và kinh doanh vật tư khí tài xăng dầu, khí gas; Sản xuất kết cấu thép công trình công nghiệp và dân dụng, xây dựng công trình kho, trạm xăng dầu; kinh doanh vận tải xăng dầu đường thủy, đường bộ…/. Nguyễn Hiền