Ngày 21.10, Sở TN-MT TP.HCM cho biết ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở, đã ký quyết định thành lập tổ công tác kiểm tra việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực TN-MT.

Thanh lap to 'dac nhiem' giai quyet ho so - Anh 1

Nhiệm vụ của tổ “đặc nhiệm” này là kiểm tra việc thực hiện quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ của các phòng ban, đơn vị để tham mưu cho Ban giám đốc Sở có biện pháp chấn chỉnh hoặc xử lý theo đúng quy định, sau khi nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trực tiếp hoặc gián tiếp của các tổ chức, cá nhân qua đường dây nóng, báo đài… liên quan đến việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

Các trường hợp công chức, viên chức vi phạm quy định về giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cũng sẽ bị đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp vi phạm…

Đình Sơn