(DVT.vn) - Thị xã Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở toàn bộ gần 120.000 ha diện tích tự nhiên và hơn 230.000 nhân khẩu của huyện Ninh Hòa.

(DVT.vn) - Thị xã Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở toàn bộ gần 120.000 ha diện tích tự nhiên và hơn 230.000 nhân khẩu của huyện Ninh Hòa. Quyết định thành lập được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 41/NQ-CP. Đồng thời, Chính phủ quyết nghị thành lập mới 7 phường thuộc thị xã Ninh Hòa, bao gồm: Ninh Hiệp, Ninh Giang, Ninh Đa, Ninh Hà, Ninh Diêm, Ninh Thủy và Ninh Hải. Như vậy, thị xã Ninh Hòa có 27 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm 7 phường và 20 xã. Su khi thành lập thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa có trên 520.000 ha diện tích tự nhiên và gần 1.160.000 nhân khẩu. Tỉnh có 9 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: thành phố Nha Trang, thị xã Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và 6 huyện: Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Trường Sa. Đ.H