(ANTĐ) - UBND TP vừa cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam dioxin thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Hà Nội (VAVAF), có trụ sở tại phòng 36, tầng 5, số nhà 18 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa.

Quỹ Nạn nhân chất độc da cam dioxin thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Hà Nội là quỹ từ thiện, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, trên nguyên tắc tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải chi phí cho các hoạt động từ thiện. Quỹ được thành lập nhằm mục đích vận động các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dioxin TP Hà Nội giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống, hòa nhập với cộng đồng.