Ngày 24/1, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng thuộc Cục Chính trị An ninh II, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an.

Trung tướng Hoàng Kông Tư, Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II mong muốn trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục An ninh II thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng cục, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao