(PL&XH) - Tại Hội nghị pháp y toàn quốc do Bộ Y tế vừa tổ chức, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Phân viện Pháp y Quốc gia tại TP.HCM.

Đây là đơn vị trực thuộc Viện Pháp y Quốc gia, chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và hạch toán độc lập. Hiện, cả nước có 844 giám định viên pháp y và 152 giám định viên pháp y tâm thần, với số giám định viên kiêm nhiệm gấp gần 6,5 lần số giám định viên chuyên trách. H.L