Hanoinet - Đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam châu Á (AVF) đã diễn ra tại Tehran (Iran) từ ngày 18 đến 21-2