Khu công nghiệp này được xây dựng trên địa bàn 2 xã Nhơn Hòa và Nhơn Thọ, huyện An Nhơn, với diện tích 272 ha