UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5797/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định, xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” năm 2016 và Tổ giúp việc Hội đồng.

Thanh lap Hoi dong xet cong nhan danh hieu 'Lang nghe truyen thong Ha Noi' - Anh 1

Một xưởng gốm tại làng gốm Bát Tràng. (Hình minh họa)

Theo quyết định, thành lập Hội đồng thẩm định và xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” năm 2016 gồm 13 thành viên và Tổ giúp việc Hội đồng gồm 7 thành viên. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu là Chủ tịch Hội đồng thầm định và xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” năm 2016. Phó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Công thương Lê Hồng Thăng. Ngoài ra, có đại diện các sở, ngành liên quan là thành viên Hội đồng.

Hội đồng thẩm định, xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” năm 2016 và Tổ giúp việc Hội đồng làm việc theo quy định tại Quy chế xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”, ban hành kèm theo Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND ngày 2/7/2009 của UBND thành phố và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.