Ngày 23/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số: 240/QĐ-TTg, về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014.