Sáng 9/11 tại Hà Nội, Hội Chủ rừng Việt Nam chính thức ra mắt và họp Ban Chấp hành lần thứ Nhất.

Thanh lap Hoi Chu rung Viet Nam - Anh 1

Theo đó, ông Hứa Đức Nhị, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT được bầu giữ chức Chủ tịch Hội, các Phó Chủ tịch gồm ông: Nguyễn Bá Ngãi (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp), ông Hoàng Văn Hiện, ông Lê Khắc Côi (kiêm Tổng Thư ký).

Trước đó, ngày 2/6/2016 Ban vận động thành lập Hội Chủ rừng Việt Nam với 21 thành viên đã được Bộ NN-PTNT công nhận theo Quyết định số 2031/BNN. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, đến nay Hội Chủ rừng Việt Nam đã kết nạp được 213 hội viên với phần lớn hội viên sinh sống ở các vùng sâu, vùng xa, là người thuộc các dân tộc thiểu số.

Ngày 22/8/2016, Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 2905/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội chủ rừng Việt Nam là tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.