Đại hội Thành lập Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam diễn ra vào sáng ngày 9/11 đã bầu PGS. TS Nguyễn Hữu Dũng làm Chủ tịch Hiệp hội.

Thanh lap Hiep hoi Nuoi bien Viet Nam - Anh 1

PGS. TS Nguyễn Hữu Dũng (đứng) phát biểu tại Đại hội thành lập Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam

Trước đó, tháng 3/2016, Bộ Nội vụ có Quyết định số 3450 về việc cho phép thành lập Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam.

Ông Nguyễn Hữu Dũng cho biết: Nước ta có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản. Hiện cả nước có khoảng 20 triệu cư dân sống ven bờ biển và ở các đảo, là lực lượng lao động biển quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng nguồn lợi thủy sản sinh vật biển ngày càng suy kiệt, nghề đánh cá biển ngày càng khó khăn, năng suất khai thác giảm sút nghiêm trọng, sinh kế người dân ngày càng khó.

Để đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng tha thiết của cộng đồng, Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam được thành lập, nhằm hội tụ các doanh nghiệp, các nhà khoa học, nông ngư dân và các đối tượng liên quan, đầu tư phát triển công nghiệp nuôi biển và các ngành công nghiệp phục vụ nuôi biển.