Các đoàn thanh tra sẽ thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm và các cửa hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận đang có dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm