(Cadn.com.vn) - UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định về việc tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn 2014. Theo đó thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn 2014 gồm các thành viên: ông Lê Hoàng Đức-Chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn, Trưởng Ban; ông Đoàn Ngọc Bộ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Q. Ngũ Hành Sơn, Phó Trưởng ban thường trực; các Phó Trưởng ban: ông Nguyễn Văn Khoa-Phó Chánh Văn phòng UBNDTP, ông Lê Thanh Hải-Phó Giám đốc CATP, ông Nguyễn Hữu Chiến-Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP, ông Ngô Khôi-Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP, Trưởng Ban Tôn giáo TP; mời Đại đức Thích Thông Đạo-Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN TP, Phó Ban đại diện Phật giáo Q. Ngũ Hành Sơn; mời Thượng tọa Thích Huệ Vinh-Trưởng Ban đại diện Phật giáo Q.Ngũ Hành Sơn, Trụ trì chùa Quán Thế Âm; Cùng các thành viên là lãnh đạo các sở, ngành TP, Q.Ngũ Hành Sơn, P.Hòa Hải, Ban Quản lý Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn… Ban Tổ chức có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn 2014 đảm bảo hiệu quả, an toàn.

(Cadn.com.vn) - UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định về việc tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn 2014. Theo đó thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn 2014 gồm các thành viên: ông Lê Hoàng Đức-Chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn, Trưởng Ban; ông Đoàn Ngọc Bộ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Q. Ngũ Hành Sơn, Phó Trưởng ban thường trực; các Phó Trưởng ban: ông Nguyễn Văn Khoa-Phó Chánh Văn phòng UBNDTP, ông Lê Thanh Hải-Phó Giám đốc CATP, ông Nguyễn Hữu Chiến-Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP, ông Ngô Khôi-Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP, Trưởng Ban Tôn giáo TP; mời Đại đức Thích Thông Đạo-Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN TP, Phó Ban đại diện Phật giáo Q. Ngũ Hành Sơn; mời Thượng tọa Thích Huệ Vinh-Trưởng Ban đại diện Phật giáo Q.Ngũ Hành Sơn, Trụ trì chùa Quán Thế Âm; Cùng các thành viên là lãnh đạo các sở, ngành TP, Q.Ngũ Hành Sơn, P.Hòa Hải, Ban Quản lý Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn… Ban Tổ chức có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn 2014 đảm bảo hiệu quả, an toàn.

B.T