ĐÀ NẴNG - Ngày 20-11, lãnh đạo Sở NN&PTNT TP cho hay, Bộ NN&PTNT đã chính thức ban hành Quyết định số 4638/QĐ-BNN-QLCL về thành lập Ban Điều phối và Tổ Công tác giúp việc Ban Điều phối Chương trình chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn cho TP Đà Nẵng. Ban Điều phối sẽ do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng làm Phó Trưởng ban thường trực, đại diện lãnh đạo các Cục chuyên ngành thuộc Bộ, lãnh đạo các Sở Y tế, Công Thương, NN&PTNT sẽ là ủy viên.

Theo Quyết định, Ban Điều phối có nhiệm vụ điều phối xây dựng và triển khai Chương trình chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn cho TP Đà Nẵng. Tổ Công tác giúp việc làm công tác tham mưu đề xuất xây dựng Chương trình chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn, tổ chức thực hiện và đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chương trình chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn cho TP Đà Nẵng.

Công Khanh