Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) lập 5 tổ công tác trực tiếp xuống các quận, huyện đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp sổ đỏ.

Trước yêu cầu của Thành ủy Hà Nội về mục tiêu đến tháng 6/2017 phải cơ bản hoàn thành việc cấp sổ đỏ cho các tổ chức, cá nhân, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở TN&MT, UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt và thực hiện nhiệm vụ cấp sổ đỏ theo đúng tinh thần “5 rõ”: “Rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ quy trình - rõ hiệu quả”.

UBND TP Hà Nội cũng giao Thanh tra TP, Sở TN&MT xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác cấp sổ đỏ trên địa bàn, kịp thời xử lý.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện trường hợp cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị nào nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân, làm chậm tiến độ thực hiện, ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhà nước, tổ chức và công dân, UBND TP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà trong cấp sổ đỏ.

TH