Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu vừa ký quyết định thành lập Khu bảo vệ thủy sản Cồn Giá có diện tích 40ha, trên đầm phá Tam Giang-Cầu Hai thuộc địa phận xã Vinh Hà, huyện Phú Vang.

Đây là khu bảo vệ thủy sản thứ 11, nâng tổng diện tích được bảo lên 350ha, chiếm khoảng 1,5% diện tích mặt nước đầm phá Tam Giang-Cầu Hai.

Khu bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ nguồn thủy sản dựa vào cộng đồng nhằm mở rộng, phát triển và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ bãi giống, bãi đẻ và nguồn lợi thủy sản trên đầm phá.

Chi hội Nghề cá Hà Giang, xã Vinh Hà được giao trực tiếp quản lý, bảo vệ và ngăn chặn các hành vi trái pháp luật gây hại đến khu bảo vệ; phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý các hành vi, vi phạm, gây hại đến khu bảo vệ thủy sản.

Chi cục Khai thác và bảo vệ thủy sản tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết tại các khu bảo vệ thủy sản được thành lập trước đó, các địa phương đã tổ chức khoanh vùng bảo vệ, trồng được 5.000 cây tra; thả 12.400 con tôm sú giống, 14.860 con cá dìa giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản; thả 50 rạn nhân tạo bằng chất liệu cứng, tạo sinh cảnh, nơi cư trú của các loài thủy sinh vật...

Tại khu bảo vệ thủy sản Cồn Cát xã Điền Hải (huyện Quảng Điền), chỉ sau một thời gian ngắn, trữ lượng rong mái chèo, rong cỏ ngựa phát triển gấp đôi; các loài thủy sản như rạm, lươn, cua giống khai thác được nhiều lần so với trước. Có thời điểm bà con ngư dân khai thác được 3 tấn cá dìa giống.

Tại Khu bảo vệ thủy sản đập Tây-Chùa Ma xã Vinh Giang (huyện Phú Lộc), trữ lượng rau câu phát triển tốt, ngư dân khai thác được khoảng 25.000 con cá dìa.

Tại các vùng ngư trường xung quanh nơi có thành lập khu bảo vệ thủy sản, ngư dân khai thác được nhiều cua giống và rau câu. Đặc biệt, sau khi có hệ thống các khu bảo vệ thủy sản, nguồn cá dìa giống và cá dìa thịt phát tán ra bên ngoài, ngư dân khai thác bán thu được trị giá 5 tỷ đồng.

Hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai có diện tích hơn 22.000ha, lớn nhất Đông Nam Á với nhiều loài thủy sản phong phú.

Với hơn 300.000 người dân, chiếm gần 30% dân số tỉnh Thừa Thiên-Huế sinh sống dựa vào nguồn lợi của vùng nước này. Tuy nhiên, do lối đánh bắt tự nhiên của người dân trong vùng đã làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản; số lượng các loài thủy sản trên đầm phá giảm đáng kể, nhiều loài có giá trị kinh tế đang dần biến mất.

Chính vì vậy, việc thành lập các khu bảo vệ thủy sản nói trên nhằm bảo vệ và khai thác và tái tạo nguồn lợi thủy sản ở đầm phá Tam Giang-Cầu Hai ngày một tốt hơn./.