ANTĐ - Trước tình hình khan hiếm vaccine dịch vụ trong khi nhiều người dân chưa chủ động đưa trẻ đến tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 763/QĐ-BYT về việc thành lập 11 đoàn kiểm tra, đánh giá công tác tiêm chủng tại cả 4 khu vực Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên.

ANTĐ - Trước tình hình khan hiếm vaccine dịch vụ trong khi nhiều người dân chưa chủ động đưa trẻ đến tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 763/QĐ-BYT về việc thành lập 11 đoàn kiểm tra, đánh giá công tác tiêm chủng tại cả 4 khu vực Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên.

Bài viết liên quan Nhiều phụ huynh vẫn chờ vaccine dịch vụ

Các đoàn sẽ tập trung kiểm tra việc thực hiện công tác tiêm chủng tại các địa phương gồm: tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng dịch vụ và kết quả triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi-rubella trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Bộ Y tế yêu cầu các đoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ trước ngày 20-4.