Lam vừa kết thúc show "Lam xưa" ở Hà Nội và TP.HCM, show diễn được Lam cho là sự diễn tập cho liveshow "Thanh Lam - 20 năm ca hát", dự định tổ chức vào năm sau. Lam nói rằng tuổi này đang là tuổi tuyệt vời nhất của người đàn bà, của ca sĩ thì càng chín muồi hơn.