"Chúng tôi chia tay vì một điều rất đơn giản. Người đàn ông đó còn độc thân, người ta cần phải có con, có một cuộc sống bình thường. Nhưng tôi có mang lại điều đó không?" - Thanh Lam.