(InfoTV) - Thị trường tiếp tục có phiên điều chỉnh giảm điểm thứ 2 liên tiếp trước áp lực bán dù không mạnh (thể hiện ở khối lượng thấp) cho thấy tâm lý của thị trường khá yếu. Mốc 460 của VN-Index đã không giữ được và nhóm cổ phiếu dẫn dắt vẫn chịu áp lực bán và khó để bứt phá. Dòng tiền đầu cơ của nhà đầu tư cá nhân có dấu hiệu co lại trên sàn HN khi nhiều mã tăng nóng bị chốt lãi mạnh.

Sàn Hose: Đóng cửa VN-Index đạt 457.74 tương đương giảm 3.58 điểm (0.78%) . Khối lượng giao dịch đạt 28,175,920.0 đơn vị CP, tương đương 576.28 tỷ đồng giá trị. Kết thúc phiên, HSX có 83 mã tăng, 72 mã đứng giá và 124 mã giảm. Nhóm cổ phiếu có tỷ lệ phần trăm tăng mạnh như: 'VKP (5.00%), 'ALP (4.92%), 'RAL (4.92%), 'AGF (4.90%), 'SRC (4.85%),… Nhóm cổ phiếu có tỷ lệ phần trăm giảm mạnh như: 'HTL (-5.00%), 'VFG (-5.00%), 'CMT (-4.98%), 'GDT (-4.86%), 'BMC (-4.79%),… Về khối lượng giao dịch: dẫn đầu là 'SSI ( 1.84 tr CP), tiếp theo là các cổ phiếu: 'EIB ( 1.12 tr CP), 'STB ( 0.94 tr CP), 'VHG ( 0.73 tr CP), 'REE ( 0.61 tr CP),… Đánh giá: Thanh khoản trên thị trường giảm mạnh kéo theo đà giảm của phần lớn các mã trê 2 sàn. Nhóm cổ phiếu khoáng sản quay đầu giảm điểm nhẹ sau phiên tăng nóng ngày hôm qua. SSI tiếp tục chịu áp lực bán trong suốt phiên giao dịch , cp này đóng của giảm nhẹ tạo hiệu ứng bán rộng trên thị trường, đặc biệt là ở những mã cổ phiếu nóng. Thanh khoản trên thị trường giảm ở mức thấp so với trung bình các phiên gần đây. Mốc 460 đã bị thủng đối với VN-Index và áp lực bán có dấu hiệu tăng lên tại đây. Sàn HNX: Đóng cửa HNX-Index đạt 92.82 tương đương giảm 0.46 điểm, (0.49%) . Khối lượng giao dịch đạt 37,521,800.0 đơn vị CP, tương đương 574.88 tỷ đồng giá trị. Kết thúc phiên, HNX có 84 mã tăng, 97 mã đứng giá và 198 mã giảm. Nhóm cổ phiếu có tỷ lệ phần trăm tăng mạnh như: 'HGM (6.89%), 'LCS (6.85%), 'CTN (6.84%), 'YBC (6.72%), 'NHA (6.67%),… Nhóm cổ phiếu có tỷ lệ phần trăm giảm mạnh như: 'D11 (-6.92%), 'SEB (-4.96%), 'SGH (-6.95%), 'VMC (-6.87%), 'BHV (-6.87%),… Về khối lượng giao dịch: dẫn đầu là 'VND ( 3.49 tr CP), tiếp theo là các cổ phiếu: 'PVX ( 3.22 tr CP), 'THV ( 2.78 tr CP), 'HBB ( 2.37 tr CP), 'KLS ( 2.36 tr CP),... Đánh giá: HNX giao dịch trầm lắng và quan sát đầu phiên nhưng về cuối phiên lại chịu áp lực bán mạnh. Nhóm cổ phiếu dẫn dắt dòng tiền đầu cơ quay đầu giảm như TNG, SHN, VND… và chỉ số ít giữ được sắc xanh như PVG. Thanh khoản trên sàn ở mức thấp nhưng nguồn cung đổ ra bán cũng khá lớn. InfoTV (OCS) CTCK Đại Dương