Khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức vi phạm thời gian làm việc, người dân có thể phản ánh trực tiếp với cơ quan chức năng và Chủ tịch UBND tỉnh theo các số điện thoại: 0373.853.079 và 0912.395.039.

Đây là một trong những biện pháp mạnh được tỉnh Thanh Hóa thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa lập đường dây nóng xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm thời gian làm việc. Ảnh minh họa. Nguồn: baothanhhoa.vn

Tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản giao Sở Nội vụ kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất trên phạm vi toàn tỉnh việc chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp vi phạm.

Lãnh đạo các đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, nếu để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm các quy định về sử dụng thời gian làm việc trong giờ hành chính và quy định về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát lại quy chế làm việc để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới cho phù hợp với tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị và quy định của pháp luật. Tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý phải thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức làm việc riêng, chơi điện tử trong giờ làm việc, uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa và phản ánh của dư luận, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một bộ phận cán bộ, công chức chưa nghiêm. Vẫn còn tình trạng đi làm muộn và về sớm hơn thời gian quy định. Một số cán bộ, công chức, viên chức còn làm việc riêng trong thời gian làm việc, uống rượu, bia trước khi đến cơ quan...

Tình trạng trên làm ảnh hưởng đến tác phong, lề lối, uy tín, hình ảnh của cán bộ, công chức nhà nước, làm giảm hiệu quả, chất lượng xử lý công việc, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp khi cần liên hệ công tác.

Nguyễn Mai Hương